Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterad: Fjärrvärmen i Fårösund ur funktion

Publicerad 2022-01-02 10:20
Beräkningen är att fjärrvärmen som också påverkar varmvattnet hos de abonnenter som är anslutna till fjärrvärme i Fårösund inte kommer att vara tillbaka förrän tidigast onsdag 5 januari. Arbete pågår för att ersätta nuvarande värmepanna.
Fjärrvärmen i Fårösund har sedan söndagsmorgonen varit ur funktion på grund av ett fel på värmepannan.

Felet på fjärrvärmen som också påverkar tillgången på varmvatten är större än man tidigare trodde. 

Den värmepanna som sköter fjärrvärmen i delar av Fårösund är trasig och måste ersättas med en ny värmepanna. Det kommer att ta mer tid att hitta en ny värmepanna vilken  troligtvis måste tas från fastlandet. Beräkningen är att fjärrvärme och varmvatten kan vara tillbaka tidigast onsdag den 5 januari. 

Verksamheter som får värme via fjärrvärmen är bland annat Gotlandshems hyresgäster i Fårösunds samhälle, folkhögskolan,  förskolan och  fritidshemmet som är belägna vid Fårösundskolan. 

Gotlandshems hyresgäster har fått information via sms med kontaktuppgifter vart de vänder sig. Gotlandshem har under eftermiddagen kunnat förse delar av sina hyresgäster med värme via en oljepanna, samt delat ut elvärmefläktar.

Folkhögskolan har externa värmekällor som elelement som de som bor på skolan har tillgång till. 

Förskolan och fritidshemmet har tillgång till externa elelement som de  kan använda. I de fall värmen inte blir tillräcklig kan verksamheter under måndagen behöva flyttas till Lärbro förskola och skola.  Vårdnadshavare som uppgivit att de behöver barnomsorg på måndag kommer att kontaktas  via telefon. Information ges också via lärplattformen Schoolsoft till samtliga vårdnadshavare på  förskolan och fritidshemmet. 

Förutom ovan verksamheter har brandstationen och några kontorslokaler ingen värme eller varmvatten. Dessa verksamheter löser värmen genom externa värmekällor som elelement eller värmefläktar.