Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Myllan öppnar igen måndagen den 3 januari

Vi öppnar igen efter julledigheten Måndagen den 3 Januari. Den veckan är det öppet Måndag samt Onsdag.

För mer information se vår FB sida-Öppna förskolan Myllan.