Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slutfimpat på gator och torg – ny lag träder i kraft

Publicerad 2021-12-28 10:34
Brukar du slänga fimpen på marken och trampa till den? Hittills har det varit riskfritt att göra så, men efter årsskiftet kan det kosta 800 kronor i böter.

Ingen gillar att se fimpar, snusprillor, tuggummin och godispapper på trottoarer, gångvägar och gräsmattor. Ändå hamnar de ofta där – och hittills har det varit riskfritt att kasta.

Efter årsskiftet kan följden bli en bot på 800 kronor. Anledningen är att riksdagen har beslutat att slopa undantaget för ringa nedskräpning (småskräp) ur nedskräpningslagstiftningen.
Beslutet träder i kraft den 1 januari 2022.

Isak Malm, chef för gata- och parkavdelningen på Region Gotland, är positiv till den nya lagen:

- Jag hoppas och tror på en vackrare stadsmiljö, men även att det blir finare på alla platser runt om vår vackra ö. Problemet med fimpar är givetvis störst i Visby, särskilt på vissa stråk och platser, men på dessa har vi redan gjort särskilda insatser med bland annat askkoppar. Allt för en bättre miljö och upplevelse för våra medborgare och besökare, säger han.

Alla blir vinnare på minskad nedskräpning, inte minst Sveriges kommuner som är de som ofta får göra jobbet och stå för kostnaderna för att städa upp skräpet.

Isak Malm fortsätter:

- Förhoppningsvis tänker man sig för lite extra innan man kastar något på marken framöver, vilket är viktigt för djur, natur och miljön. Om alla skärper sig lite extra kring nedskräpning så får det stora positiva effekter. Det är onödigt att lägga skattemedel på att plocka upp skräp som enkelt skulle kunna kastas på ”rätt” plats.

Att småskräpet gör skada står klart. Fimpar innehåller både plast och gifter som kadmium, som påverkar naturen under lång tid.

Glass- och godispapper innehåller också plast, som är svårnedbrytbart.

- En fimp tar upp till fem år att bryta ner så den är självfallet ett stort problem och väldigt illa för naturen. Den nya lagändringen som nu träder i kraft där kastade fimpar klassas som ringa nedskräpning är välkommen, betonar Isak Malm som gärna slår ett extra slag för regionens ”Big Bellys”, de självkomprimerande papperskorgarna som drivs med solceller.

- Det finns ett bleck som sitter på papperskorgen där man kan släcka fimpen och därefter slänga den i papperskorgen. Ett annat alternativ är att använda sig av en fimpficka/portabel askkopp, i vilken man kan ta med fimpen hem eller till en plats där man senare kan slänga den, säger han.

Ingalill Gerber-Lindgren, projektledare avfallsutveckling, ser också hon positivt på den nya lagen.

- Den går i linje med Gotlands Avfallsplan där ett av huvudmålen är ett skräpfritt Gotland 2030. Avfallsavdelningen planerar ett utökat engagemang gällande skräpplockningsaktiviteter framöver kopplat till organisationen Håll Sverige Rent, säger hon.