Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annonser fredag 24 december

Publicerad 2021-12-24 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna på fredagen den 24 december.

Fredagen den 24 december 2021 publiceras en samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland, och en annons med coronainformation.