Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snart kan personer med reservnummer ansöka om vaccinationsbevis

E-hälsomyndigheten har skapat en tjänst som gör det möjligt för personer med reservnummer att ansöka om vaccinationsbevis. På Gotland öppnar möjligheten att ansöka den 3 januari.
Reservnummer är ett tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient när personnummer eller samordningsnummer saknas. Tidigare har personnummer eller samordningsnummer krävts vid ansökan om vaccinationsbevis, men nu går det även att ansöka med reservnumret.
 
Från och med den 3 januari kommer personer med reservnummer att kunna ansöka om vaccinationsbevis via telefonnummer 0498-26 98 02 eller genom att fylla i och skicka in en blankett som laddas ner från Region Gotlands hemsida.
 
 
Där finns även ytterligare information både på svenska och engelska om hur ansökan går till. Tjänsten är öppen för de med reservnummer som tagit sin senaste dos covid-vaccin på Gotland.