Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka

Publicerad 2021-12-21 15:16
Regeringen har idag tisdag den 21 december 2021 haft pressträff om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.

Här är några av åtgärderna:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning.