Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 50)

Publicerad 2021-12-20 14:53
Under vecka 50 konstaterades 28 nya fall av covid-19. Smittspridningen sjunker på Gotland men ökar i andra regioner och smittskyddsläkare Maria Amér råder alla att vara fortsatt försiktiga.

Under vecka 50 konstaterades 28 nya fall av covid-19, vilket kan jämföras med 47 fall under vecka 49.

På lasarettet vårdas 1 patient på grund av covid-19, på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Inga ytterligare dödsfall har inträffat utöver de 53 som tidigare rapporterats i relation till pandemin.

- Vi ser nu att antalet fall av covid-19 per vecka har sjunkit vilket är mycket positivt. Emellertid ser vi att antalet fall ökar kraftigt i många regioner, varför det är viktigt att vi fortsatt är försiktiga och bara umgås när alla är friska och symptomfria, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Aktuell veckorapport

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

Relaterade länkar

Region Gotlands samlade information om coronaviruset

Lägesbild vaccination mot covid-19 

Information about Covid-19 in other languages