Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
kvarteret Visby Järnvägen 4

Region Gotlands arkitekturpris 2021 går till kvarteret Visby Järnvägen 4

Publicerad 2021-12-14 16:47
Ett nytt kvarter ett stenkast från ringmuren får årets arkitekturpris. I motiveringen står det bland annat ”Den goda bostadsmiljön går hand i hand med hög arkitektonisk kvalitet” och ”Projektet är en god förebild för bostadsbyggandet på Gotland i allmänhet och för den fortsatta utvecklingen av närområdet i synnerhet”.

Nu är det klart! Region Gotlands arkitekturpris 2021 tilldelas bostadsprojektet på fastigheten/kvarteret Visby Järnvägen 4 (mellan Peter Hardings väg och Mejerigatan). Priset går till arkitekt, beställare och entreprenör som har ansvarat för projektet.

Arkitekt: Koncept Arkitektur och Design ÅF AB
Beställare: Gillöga AB
Entreprenör: Nybergs Entreprenad AB

Motivering:
”Kvarteret Visby Järnvägen 4 möter staden med tydliga äldre gotländska referenser, men nu i en modern och stadsmässig gestaltning. Insidan bjuder på en väl utformad grön gårdsarkitektur och bostadsmiljö med höga rumsliga kvaliteter. Med projektet har Visby fått ett nytt bostadskvarter, där en god bostadsmiljö går hand i hand med hög arkitektonisk kvalitet.

Mot staden bidrar kvarteret förtjänstfullt till att hela och förädla stadsbilden längs Peder Hardings väg, samtidigt som ringmuren och innerstaden visas vederbörlig hänsyn. Mejerigatan har förvandlats till ett slingrande och väl gestaltat gaturum. Trots ett begränsat utrymme och ändringar i projektet, har kärnan i den ursprungliga visionen för kvarteret kunnat behållas i det färdiga resultatet. Projektet är en god förebild för bostadsbyggandet på Gotland i allmänhet och för den fortsatta utvecklingen av närområdet i synnerhet.”

Tillförordnad stadsarkitekt, Gunnar Gustafsson, kommenterar det prisade projektet:

- Järnvägen 4 ja, ett bra val…jag menar en värdig vinnare av årets arkitekturpris! Konkurrensen var tuff i år! Kul också att ett bostadsprojekt till slut nådde ända fram! Förbaskat kul helt enkelt!

Fakta om priset:
Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur. Alla som vill kan skicka in förslag på bidrag. De nominerade bidragen ska vara en byggnad, anläggning eller miljö som tillför något extra till Gotland och som gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats. Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under de tre senaste åren.