Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland ökar mer än riket – rekordmånga nya invånare

Publicerad 2021-12-08 09:42
I dag släppte Statistiska centralbyrån, SCB, uppgifterna som visar hur många personer som var folkbokförda på Gotland den 1 november 2021. Enligt den sammanställningen var vi 60 972 gotlänningar på ön.

Samma tid förra året var vi 60 062 invånare på ön, alltså har antalet ökat med 910 på ett år. Procentuellt har Gotland för första gången ökat befolkningen avsevärt mer än riket. De senaste åren har Gotland legat på samma nivå som riket och innan dess låg Gotland alltid under riket.

Det är den här statistiken som ligger till grund för hur mycket pengar regionen får när staten delar ut statsbidragen.

- Det här är väldigt positivt för oss, det går inte att nog understryka hur viktigt det är med en ökande befolkning på Gotland. Det gör bland annat att näringslivet stimuleras och att vi får en ökad ekonomisk aktivitet. Håller den här positiva trenden i sig når vi förhoppningsvis 65 000 invånare under år 2025, säger Eva Nypelius, (C) regionstyrelsens ordförande.

- Den definitiva befolkningssiffran för 2021 kommer att bli fastställd i februari 2022, men det här ser vi som en positiv indikator på hur den slutliga siffran blir, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.