Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Festliga måltider inför helgerna

Publicerad 2021-12-07 13:14
Tack vare stiftelsen Otto Åkermans hem kan alla äldreboenden på Gotland arrangera festmåltid i juletid.
– Vi kommer att servera julmat här på Fältgatan den 16 december, säger enhetschefen för ett av boendena, Elizabeth Qviström.
 
Årets utdelning från Stiftelsen för Otto Åkermans hem (även kallad Åkermanska stiftelsen) är möjlig att använda till en festlig måltid för brukare på äldreboenden samt på korttidsenheten. 
 
Detta gäller både regionens egna boenden och de privata utförarna.
 
– Det känns bra att vi kan få vara med och se till att pengarna används på det här sättet. Det känns helt rätt och vi vet sedan tidigare år att det är uppskattat, säger socialförvaltningens ekonomichef Anna-Lena Gutedal.
 
Varje boende får själva bestämma hur de vill organisera sina måltider och man får 300 kronor per brukare.