Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snöröjningen går för högvarv

Publicerad 2021-12-02 13:07
Det har snöat ymnigt – det har nog ingen kunnat undgå.

Här är en film, som visserligen har några år på nacken men är fortfarande aktuell, som berättar om hur snöröjningen går till och vilka vägar som prioriteras.