Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre man pratar i telefon

Vänta inte med att vaccinera dig!

Publicerad 2021-12-01 15:03
Snart utökas vaccinationsinsatsen med fler grupper, både för dos 3 mot covid-19 och för säsongsinfluensa. Väntetiderna på att få en vaccinationstid kan därför bli längre framöver. Du som idag rekommenderas att ta dessa vaccin, passa på att boka in dig snarast.
Baserat på dagens bokningsläge beräknar vi att Gotland inom kort når upp till 80 procent täckningsgrad för dos 3 mot covid-19 i gruppen 65-79 år. Det är den täckningsgrad som Folkhälsomyndigheten rekommenderar innan nya grupper släpps på. Planeringen för den utökade vaccinationsinsatsen pågår därför för fullt.
 

Påminnelse till 65+ att passa på att boka dos tre

De som är över 65 år och som idag är aktuella för dos 3 mot covid-19 och som önskar vaccinera sig men ännu inte bokat, uppmuntrar vi att boka tid snarast möjligt, innan fler grupper släpps på och väntetiden kan bli längre. För att kunna få dos 3 är det viktigt att det har gått minst fem månader sedan dos 2, om man är över 65 år. Vilket datum man fick sin andra dos går att se på vaccinationskortet eller om man laddar ner sitt vaccinationsbevis (även kallat covidpass) från covidbevis.se.
 
Bokning av vaccination för dos 3 görs via appen Alltid öppet, eller på telefon 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag kl. 6.30–15.30.
 

Säsongsinfluensavaccination

De som är över 65 år eller som tillhör en riskgrupp för säsongsinfluensan, som önskar vaccinera sig men ännu inte bokat, bör boka tid för säsongsinfluensavaccination snarast möjligt.
 
Vaccinationsinsatsen pågår under en begränsad tid och även här ser vi att väntetiden kan bli längre framöver när fler grupper blir aktuella att erbjudas vaccinet. För dem över 65 år finns fortfarande möjlighet att boka en kombinerad vaccintid för att få dos 3 mot covid-19 och säsongsinfluensavaccin vid samma tillfälle. 
 
Bokning görs via appen Alltid öppet, eller på telefon 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan. 06.30–15.30.