Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1177 - tryggt om din hälsa och vård

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård på webben 1177.se. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

1177 är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.