Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röd bild med illustration på två människor och texten "Råd och rekommendationer - håll dig uppdaterad".

Ta ansvar för att minska smittspridning av covid-19 – detta gäller just nu

Publicerad 2021-12-01 11:49
Vi har samlat de råd och rekommendationer som gäller för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Alla har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som gäller och själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.