Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Interiör från gården Takstains i Lärbro där tv-serien ”Den inre cirkeln” spelades in i samarbete med Gotlands filmfond. Foto: Stig Hammarstedt. Bilden är beskuren.

Ytterligare pandemistöd till kultur- och fritidsområdet

Publicerad 2021-11-26 19:15
Kultur- och fritidssektorn på Gotland får extra ekonomiskt stöd i form av ett stödpaket med anledning av coronapandemin. Trots att restriktionerna har lättat finns utmaningen att få fler att hitta tillbaka till kulturens, idrottens och fritidslivets arenor. Region Gotland presenterar därför ytterligare ett stödpaket på totalt 12,8 miljoner kronor.
Enligt nationella utredningar kommer det även fortsättningsvis att behövas stöd för såväl kulturlivet som det hälsofrämjande, förebyggande arbetet inom fritidsområdet. Grupper som har pekats ut som särskilt utsatta ekonomiskt under pandemin är fria professionella kulturaktörer. Inom folkhälsoområdet finns behov främst för barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer. 
 
De stöd som nu fördelas från Region Gotland är främst riktade mot dessa grupper. Vid regionstyrelsens sammanträde den 24 november togs beslut om stödpaketet.
 

Stöd till kulturområdet

Stödet till kulturområdet innefattar totalt 7,5 miljoner kronor som fördelas i fem insatser:
 
  • Särskilda uppdrag, 1,2 miljoner kronor, i projektstöd för professionella kulturskapare, där en del riktas mot unga vuxna kulturskapare upp till 30 år.
  • Tillfälliga verksamhetsstöd till kulturorganisationer, 2,4 miljoner kronor, för återstartsstöd till organisationer som har tilldelats verksamhetsstöd årligen, samt nya aktörer som har sökt medel i år. 
  • Återstartsstöd till kulturens länsinstitutioner, 1,3 miljoner kronor för att stärka kopplingarna mellan institutionerna och det fria kulturlivet. Gotlandsmusiken tilldelas 200 tkr för publikarbete och nya målgrupper. Länsteatern tilldelas 500 tkr för extern konstnärlig personal. Gotlands museum tilldelas 500 tkr för att stärka Konstmuseiverksamheten. Film på Gotland tilldelas 100 tkr för fördelning till öns biografföreningar.
  • Inköp av offentlig konst, 0,6 miljoner kronor, för inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands konstsamling från lokala konstnärer eller konstnärer med anknytning till Gotland.
  • Extra stöd till Gotlands Filmfond, 2 miljoner kronor, för att stimulera filmproduktioner på Gotland.
 

Stöd till fritidsområdet

På fritidsområdet ges 5,8 miljoner kronor i fyra stödinsatser:

  • Stöd till föreningar genom extra utbetalning av aktivitetsstöd, där nivån baseras på 2019-års nivåer, förutom de fall där nivån har varit högre 2021.
  • Stöd till fritidsbanken, 1 miljon kronor, för uppsökande verksamhet för att hjälpa rekrytering och återrekrytering till föreningslivet efter coronapandemin. 
  • Sökbart återrekryteringsstöd till fritidsföreningar, 1 miljon kronor, i samverkan verkan RF-Sisu Gotland för att underlätta före föreningarna och få fortsatt positiv utveckling.
  • Extra driftsstöd till föreningsdrivna anläggningar på 1 miljon kronor. I tidigare stödpaket har hyresbefrielse i regionägda anläggningar varit en stor insats, men en del som inte har nåtts av den insatsen är de föreningar som driver egna anläggningar. Detta är ett sätt att se till att dessa kompenseras.

Snabb hantering

Region Gotland vill med dessa insatser bidra till utveckling av kulturen samt främja aktivitet, hälsa, delaktighet och trygghet. Samtliga stöd ska utbetalas innan årsskiftet. 
 
Eventuella frågor besvaras av:
Karin Leoson, verksamhetscontroller
Kultur- och fritidsavdelningen, regionstyrelseförvaltningen
 
Foto: Stig Hammarstedt (bilden är beskuren)