Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buss i Väst vann upphandlingen gällande allmän och särskild kollektivtrafik - Gotlandsbuss bemannar

Publicerad 2021-11-24 15:38
Nu är det klart vem som ska bedriva den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland  åren 2023-2033 – alltså under tio år.
Det var Buss i Väst AB (Bivab) som lämnade det fördelaktigaste anbudet och det blir Gotlandsbuss AB som bemannar och kör bussarna enligt kollektivtrafikavtalet som alltså sluts med Bivab.

–Vi får nu en stabilitet under tio år till en kostnad som blir betydligt lägre än den teoretiskt framräknade kostnaden, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (c).
2023 löper nuvarande avtal ut och Region Gotland upphandlar därför kollektivtrafik (RS 2019/565: Trafik 2023) inför nästa avtalsperiod. Inbjudan att lämna anbud har publicerats offentligt. Syftet med den offentliga upphandlingen är att främja konkurrens, använda våra skattepengar på bästa vis och motverka korruption.

Fem anbud
Totalt fick regionen in fem anbud. Buss i Väst AB har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med totalt cirka 975 miljoner kronor. Detta ska jämföras med det uppskattade priset på 1,7 miljarder kronor. Avtalet omfattar 52 miljoner kilometer och det motsvarar 1300 varv runt jorden. Det skiljer cirka 37 miljoner kronor mellan Bivab:s anbud och det näst lägsta anbudet. Avtalet som tecknas är ett samverkansavtal gällande utveckling av nya tjänster, eldrift, öppen skolskjuts och närtrafik.
-Ett lägre pris än beräknat är förstås bra och dessutom handlar det om 100 procent nya bussar av välrenommerade märken. Trafiken kommer vara helt fossilfri, varav 70 procent är biogas. Vi får flexibilitet i trafiken och ett sammanhållet avtal gällande linje- och skolskjutstrafik, säger projektledaren för upphandlingen tillika försörjningschefen på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Rolf Andersson.

Anställda erbjuds fortsatt jobb
De cirka 100 förarna hos den befintliga trafikoperatören kommer att erbjudas fortsatt arbete i den nya kollektivtrafiken 2023-2033. Även en kundtjänst, som blir tillgänglig hela trafikdygnet, ingår i det nya avtalet. Bivab planerar att ha en huvuddepå i Visby (där den finns nu) och depåer i Hemse, Katthammarsvik och Fårösund. Detta är Bivab Bivab bildades 1992 och bedriver linje- och skolskjutstrafik på entreprenad. Bivab ägs av 34 olika bussbolag och har sitt huvudsäte i Göteborg. Bolaget omsätter 1,3 miljarder kronor per år, har 1300 medarbetare och 780 bussar i avtalstrafik fördelat på 50 trafikavtal. Gotlandsbuss är underleverantör till Bivab.

Trafikstart 18 juni
2023 Tilldelningsbeslutet är fattat den 24 november och avtal kan tecknas tidigast den 7 december 2021. Trafikstart sker den 18 juni 2023.