Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-11-24 15:00
I dag, den 24 november, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade, bland annat, ett sjätte stödpaket med återstartsåtgärder med anledning av Covid-19, fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar 2022, samt utvärdering av besökssommaren 2021.

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 45 ärenden.

För mer information om Ärende 37 ”Presentation anbudsöppning. Upphandling av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023-2033” samt om Region Gotlands kulturpris 2021, vänligen se separata nyheter här på gotland.se.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/112626