Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En tredje dos covidvaccin rekommenderas till alla från 18 år

I dag, den 24 november, beslutade Folkhälsomyndigheten att en tredje dos covidvaccin ska rekommenderas alla från 18 år. I rekommendationen förtydligas att vaccinationen ska ges i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom.
I dagsläget vaccineras personer från 65 år samt personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Därutöver är bokningen öppen för personal som arbetar brukar- eller patientnära inom särskilt boende för äldre, hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Organisationen av den utökade vaccinationsinsatsen planeras just nu av Region Gotlands vaccinsamordning. När bokningen kan öppna för fler grupper är i nuläget inte klart, men information om detta kommer framöver. För personer under 65 år behöver det ha gått minst sex månader sedan andra dosen innan den tredje dosen kan ges.