Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildningsverksamheterna ska avstå från större sammankomster

Publicerad 2021-11-19 15:27
Genom ett beslut av Region Gotlands utbildningsdirektör anmodas utbildningsverksamheterna att inte genomföra sammankomster där fler 100 personer deltar.

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten nya rekommendation kring allmänna sammankomster utifrån en ökad smittspridning har utbildningsdirektör Torsten Flemming fattat beslutet att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter, där bland annat förskolor och skolor ingår, ska avstå från att genomföra större sammankomster inomhus med fler än 100 personer. Till exempel luciafirande,  julavslutningar och andra sammankomster tillsammans med medarbetare.

Beslutet gäller från och med 19 november. Beslutet omfattar även en avrådan från att ordna sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare med vårdnadshavare eller andra som normalt inte vistas på skolan.

För sammankomster under 100 deltagare gäller att de ska genomföras på ett smittsäkert sätt genom att undvika trängsel och möjliggöra att god handhygien kan efterlevas.

Skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer - till exempel genom förebyggande åtgärder. De förebyggande åtgärder som genomförs i skolverksamheterna ska vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt. Källa: Folkhälsomyndigheten.