Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Telefonnummer och länkar

Här finns några bra telefonnummer och länkar.

Mottagningsteamet (frågor om till exempel hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende)
Måndag-fredag 9.00-12.00
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se


1177 Vårdguiden
Telefon: 1177
Webbplats: 1177.se 

 

Anhörigstödet
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: anhorigstod@gotland.se 

 

Färdtjänst
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 5
Telefontid vardagar: 07.00-17.00
E-post: kollektivtrafik@gotland.se
Telefon beställning av resor: 0200-26 06 60

 

Hemrehab - arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast
E-post: hemsjukvarden@gotland.se
Telefon: 0498-20 47 73
Telefontid: vardagar 08.00-10.00

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se


Äldrelinjen - för dig som behöver någon att prata med
Telefonlinjen öppen: Vardagar 8.00 –19.00. Helger: 10.00 –16.00.
Telefon: 020-22 22 33
Webbplats: Äldrelinjen
 

Äldreguiden - jämför hemtjänst och äldreboende
Webbplats: Äldreguiden
 

Betalningshjälpen - hjälp med din digitala vardagsekonomi
Webbplats: Betalningshjälpen