Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studentmedarbetaren Therese Hall.

Lyckat med studentmedarbetare: Läs om Therese som både pluggar och jobbar

Publicerad 2021-11-24 13:01
"Det innebär en möjlighet att få in nya infallsvinklar, idéer och kunskaper", säger enhetschefen.
Therese Hall studerar till socionom. Under hela sin utbildning vid Uppsala universitet Campus Gotland har hon och hennes klass haft kontakt med Region Gotland.
 
Socialförvaltningen har sedan en tid tillbaka också haft studentmedarbetare från socionomprogrammet. De jobbar i flera avdelningar inom förvaltningen.
 
Therese Hall är en av dem.
 
- Jag började studera hösten 2018 och sedan dess har min klass varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen ett flertal gånger. Allt har varit väldigt givande och också gjort att vi som studenter känt oss välkomnade ut i arbetslivet, framför allt då inom regionen. När de gick ut med en annons om studentmedarbetare så valde jag därför att söka tjänsten.
 

Efter examen

Therese Hall jobbade några timmar i veckan i våras och heltid under sommaren. Nu har hennes anställning gått över till timanställning på 50 procent.
 
- Efter examen är tanken att jag ska fortsätta arbeta på barn- och familjeenheten, men då på heltid. Det ser jag fram emot.
 
Som studentmedarbetare fick hon arbeta med samma typ av uppgifter som alla andra i hennes arbetsgrupp men hon hade handledning och var aldrig ensam i sina ärenden. 
 
- Det gav mig en chans att hitta min egen yrkesidentitet i en lugnare takt. Sedan tycker jag att arbetet gör att man får fler perspektiv och ökad förståelse för det man pluggar. Det är lättare att ta till sig det man lär sig i skolan när man kan sätta in det i en kontext, det blir mer konkret. 
 

Nya infallsvinklar

Enhetschefen Cecilia Thun är också nöjd med möjligheten att ha studentmedarbetare.
 
- Fördelarna är att vi får lära känna en potentiell medarbetare och kollega och vi får in en nytänkande medarbetare! Det innebär en möjlighet för verksamheten att få in nya infallsvinklar, idéer och kunskaper, säger Cecilia Thun.