Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 46)

Publicerad 2021-11-22 14:51
Under vecka 46 ökade smittspridningen på Gotland. 60 nya fall av covid-19 konstaterades, att jämföra med 16 fall under vecka 45. En majoritet av fallen, knappt 40 personer, är ett kluster med en koppling till ett event i Slite den 10 november.

– Det här påminner oss hur oförutsägbart smittan kan ta fart, och hur viktigt det är att vi fortsatt beaktar pandemin i det vi gör och planerar, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Under vecka 46 har 5 personer vårdats med covid-19 på Visby Lasarett, samtliga på vårdavdelning. Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till pandemin utöver de 53 som tidigare har rapporterats.

Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom från och med idag 

För att förbereda Sverige på en eventuell ökad smittspridning i likhet med utvecklingen i många andra länder i Europa, rekommenderar Folkhälsomyndigheten från och med idag den 22 november att vuxna och barn från förskoleklass och uppåt testar sig vid nytillkomna symtom som kan bero på covid-19. Denna rekommendation gäller oavsett vaccinationsstatus. Personer som har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret är undantagna och behöver inte testa sig.

Läs hela nyheten ”Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom från 22 november” på gotland.se 

Läs nyheten: Region Gotland förenklar provtagningen med ännu fler lådor med testkit för covid-19 

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare från och med den 1 december. Här är det alltså intyg om två utförda vaccinationer som gäller och inte ett negativt test eller bevis om genomgången sjukdom. De få personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig behöver ett läkarintyg som styrker detta.

Läs nyheten ”Vaccinationsbevis vid större evenemang” på gotland.se


Smittskyddsläkare Maria Amér kommenterar läget:

– Det här är en tydlig signal att vi dels behöver vara medvetna och förberedda på att det finns en klar risk för att smittspridningen kommer att ta fart inom kort även i Sverige, dels att stora event som samlar många människor som inte brukar träffas måste hanteras varsamt. Och framför allt att den viktigaste åtgärden vi kan och ska göra för att begränsa smittspridningen är att vaccinera oss. Även som vaccinerad kan man bli sjuk och sprida smitta men på en betydligt lägre nivå än en ovaccinerad person. Om vi ser ett nytt läge med ökad smittspridning kan även andra restriktioner bli aktuella, allt för att skydda invånarna, vården och vårt samhälle, säger Maria Amér.

– När vi nu ånyo ser en ökad smittspridning av covid-19 på Gotland så behöver vi tänka över vårt beteende och agera smittsäkert. Vi vet att smittsamheten är högst tidigt i sjukdomsförloppet. Det är den där dagen när du eller ditt barn börjar känna av en förkylning som man ska boka av sin dag och stanna hemma, och att barnet inte ska gå till förskola eller skola. Vi behöver återigen hjälpas åt för att bryta smittkedjor och på så sätt hantera pandemin och skydda vården, avslutar Maria Amér.
 

Aktuell veckorapport


Relaterade länkar
 

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19, 22 november

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Information about Covid-19 in other languages