Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 22 november

Under vecka 46 genomfördes 2 938 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 145 st dos 1, 842 dos 2 och 1 951 dos 3.
Totalt sett har 103 992 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 025 personer vaccinerats med en första dos och 46 521 personer har fått en andra dos. Det motsvarar täckningsgrader på 89,8 procent respektive 87 procent.  

Högt tryck i telefonbokningen

Under vecka 46 var det fortsatt högt tryck i telefonbokningen, som nu är öppen för bokning av dos 3 för samtliga från 65 år samt patientnära personal inom omsorgen. Från och med i dag, 22 november, kan dos 3 också bokas av personer som vårdar en äldre närstående på ett sätt som kan likställas med insatsen från personal inom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende. Därutöver är telefonbokningen öppen för bokning av dos 1 och dos 2.
 
Utöver telefonbokningen finns också appen Alltid öppet för den som ska boka tid för dos 3, säsongsinfluensavaccination eller båda vaccinationerna ihop.
 
I åldersgruppen födda 1956 och tidigare har 5 726 personer (34,6 procent) folkbokförda på Gotland fått en tredje dos och ytterligare ca 4 550 (27,5 procent) bokningar har inkommit. 

Bokningen öppen för viss omsorgspersonal

I slutet av veckan öppnade bokningen av dos 3 och säsongsinfluensavaccination för personal som arbetar brukar- eller patientnära inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård. 
 
På grund av att många just nu ringer telefonbokningen rekommenderas personal att boka sin tid i Alltid öppet i första hand. 
 
För personal gäller fortfarande att minst sex månader ska ha passerat sedan dos 2.

Vaccinationsinsatsen i skolorna har avslutats

Under vecka 46 avslutades vaccinationsinsatsen på Gotlands högstadieskolor. I åldersgruppen 12–15 år har nu 68,3 procent blivit vaccinerade med en första dos och 58,2 procent har fått en andra dos. 
 
Även framöver kan vårdnadshavare boka tid för barn 12–15 år vid någon av Region Gotlands tillfälliga mottagningar. Dessa är för närvarande Ica Maxi arena, Slite vårdcentral och Hemse vårdcentral. 
 
Bokning görs till telefonnummer 0498-26 98 00 (vardagar kl. 6.30–15.30).