Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland förenklar provtagningen med ännu fler lådor med testkit för covid-19

Publicerad 2021-11-22 09:01

Nu är det ännu lättare att testa sig för covid-19 utan att boka tid. Det finns lådor utanför huvudentrén på Korpen (Brömsebroväg) i Visby samt utanför vårdcentralerna i Hemse och i Slite. Där kan man hämta ett testkit för egenprovtagning covid-19. Inom kort kommer även lådor att finnas utanför Visby lasarett.

- Utifrån läget med fortsatt samhällsspridning är det väldigt bra att vi kan utöka tillgängligheten med provtagning som inte kräver tidbokning, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Lådan med testkit för egenprovtagning har hittills prövats på Korpenområdet i Visby. Hittills har drygt 1900 prover från lådan analyserats sedan den första lådan kom på plats i juni. Nu utökar regionen med ytterligare lådor med testkit för egenprovtagning covid-19 att hämta under dagtid.
 
- Det här ökar möjligheterna att snabbt kunna testa sig för covid-19. Det gör också att det är möjligt att hämta testkit till andra, till exempel sina familjemedlemmar, säger Linda Eklund, hälso- och sjukvårdsförvaltningens samordnare för provtagning covid-19.
 
Conny Martell

Covidadministratör Conny Martell kommer att finnas på plats vid lådorna på Korpen i morgon, tisdag, mellan klockan 8.00 och11.00. Han kan svara på frågor kring hur testningen funkar och hjälpa till att visa hur registreringen på 1177.se går till. 
 
För att kunna använda erbjudandet att hämta testkit från en låda behöver man ha e-legitimation (bankID eller Freja eID Plus). Med hjälp av e-legitimationen kopplar man sitt prov till sig själv via 1177.se, där registreringen sker.