Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Publicerad 2021-11-19 14:16
Den 17 november meddelande Folkhälsomyndigheten att de har bett regeringen införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Regeringen har för avsikt att gå vidare med förslaget om vaccinationsbevis, som då börjar gälla från och med den 1 december 2021. Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den som arrangerar ett större evenemang kommer kunna välja mellan att införa vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder. Om smittspridningen ökar ytterligare kan det bli nödvändigt att införa vissa smittskyddsåtgärder även på evenemang som infört vaccinationsbevis.

Så skaffar du vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de covidbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.


Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis har gått ut så hämtar du ett nytt bevis på samma ställe.