Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Har du besvär med minnet som tros vara början på demens eller har du fått en demenssjukdom? Då är du välkommen till våra dagverksamheter som finns i Visby och Hemse. Hos oss kan du ta del av meningsfulla aktiviteter och träffa andra i liknande situation.