Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittspridning på Cementas evenemang 10 november: ”Den som deltagit och utvecklat symtom uppmanas att testa sig”

Publicerad 2021-11-18 15:34
Ett antal personer som deltog på Cementas samrådsmöte och öppet hus i Slite den 10 november har konstaterats smittade med covid-19. Den som har deltagit på evenemanget och utvecklat symtom som kan vara covid-19 uppmanas att testa sig, oavsett vaccinationsstatus.
Provtagningsrekommendationerna avseende covid-19 uppdateras från och med den 22 november. Då rekommenderas återigen alla som har symtom på covid-19 att testa sig oavsett vaccinationsstatus, informerade Folkhälsomyndigheten om igår. 
 
– Nu ser vi att det kan ha förekommit smittspridning bland en handfull personer vid det här evenemanget och vi vill därför redan nu uppmana till utökad provtagning för att ringa in smittan och förhoppningsvis bryta smittkedjor, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 
 
Region Gotlands smittskydd har dialog med ansvariga på Cementa.