Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppen för viss omsorgspersonal

Från och med i dag den 18 november kommer viss personal inom vård och omsorg att kunna boka sig för dos 3 mot covid-19 och säsongsinfluensavaccination.
Aktuell personal är de som arbetar brukar- eller patientnära inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård. Notera att personliga assistenter eller personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning inte är aktuella för dos tre i nuläget, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.
 
För att kunna få dos 3 är det viktigt att det har gått minst sex månader sedan dos 2. För personer över 65 år ska det ha gått minst fem månader.

Bokning via app och telefon

Personal behöver ha en bokad tid för sin vaccination. Aktuell personal bokar sig via appen Alltid öppet eller via telefon på nummer 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag kl. 6.30–15.30. Trycket på telefonbokningen är dock för närvarande hårt och appen är därför att föredra.
 
Vaccinationerna sker på öns vaccinationsmottagningar. Vid vaccinationstillfället måste en kod uppges. Koden fås av närmaste chef.