Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt 17 november 2021

Publicerad 2021-11-17 15:51
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade bland annat om verksamhetsplan och budget för 2022 samt Krav- och kvalitetsboken för vårdcentralerna 2022.