Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

I morgon öppnar telefonbokningen för säsongsinfluensavaccination och dos 3 mot covid-19 för personer födda 1956 och tidigare

I morgon, torsdag 18 november klockan 06:30, öppnar telefonbokningen av säsongsinfluensavaccination för personer födda 1956 och tidigare. Samtidigt öppnar bokningen av dos 3 mot covid-19 för samma grupp. Sedan tidigare har denna grupp redan möjlighet att boka via appen Alltid öppet.

För att boka tid per telefon ringer du 0498-26 98 00. Bokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30.

I samband med bokningen får du välja om du vill boka tid för både säsongsinfluensavaccinationen och dos 3 mot covid-19, eller bara ett av alternativen. För att du ska kunna få dos 3 är det viktigt att det har gått minst fem månader sedan dos 2. Om det ännu inte har gjort det är det ändå bra att ringa och boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa, eftersom den vaccinationsinsatsen pågår under en begränsad tid.

Högt tryck på telefonbokningen

Bokningen av säsongsinfluensavaccination öppnar i år i omgångar. Detta beror på att vaccinationen mot säsongsinfluensa på Folkhälsomyndighetens uppdrag ska samordnas med vaccinationen med dos 3 mot covid-19. Just nu är det därför en stor grupp personer som är behöriga att boka, men trycket kommer successivt att minska den närmaste tiden i takt med att fler får sin bokade tid.

Vaccinationsbokning direkt i appen

I appen Alltid öppet kan du som är minst 65 år välja att boka antingen enbart dos 3, enbart säsongsinfluensavaccination eller båda tillsammans. Den som väljer att enbart boka dos 3 i appen, men som rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa, kommer att bli erbjuden även den vid vaccinationstillfället.

Du som tillhör en riskgrupp för säsongsinfluensa kan boka den vaccinationen i appen.