Kontakt

Anna Florén
Hygiensjuksköterska
Telefon: 0498-20 43 78
E-post: anna.floren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hygiensjuksköterska

Hygiensjuksköterskan har ansvar för socialförvaltningens vårdhygien. Ansvaret gäller verksamheter i både egen och enskild regi.

Hygiensjuksköterskan arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvårdens vårdhygien.

Här hittar du mer information om Region Gotlands arbete med vårdhygien: