Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till vår samhällsbyggnadskonferens

Publicerad 2021-11-16 13:31
Måndagen den 6 december klockan 09.00-11.30 bjuder Region Gotland in till ett nytt forum för att informera om och diskutera aktuella samhällsbyggnadsfrågor på Gotland.
Konferensen är kostnadsfri, öppen för alla och sänds digitalt via gotland.se/samhallsbyggnadskonferens.
 
På agendan:
- Samtal om samhällsbyggnad med Thomas Ohlsson, vice ordförande i Gotlands Byggmästareförening.

- Presentation av några av Region Gotlands hållbarhetsprojekt inom samhälls­byggnad

- Förvaltningsdirektörerna Johan Åberg och Patric Ramberg beskriver hur vi arbetar med frågor inom samhällsbyggnad, och hur vi jobbar för att förbättra vår process för boende, besökare och företagare.
 
Vi hoppas på stor delaktighet från alla deltagare som är välkomna att ställa frågor via samhallsbyggnadskonferens@gotland.se under konferensens gång.