Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tiderna för drop-in-vaccination är mycket begränsade just nu

Just nu finns ett mycket begränsat antal drop-in-tider på den tillfälliga vaccinationsmottagningen på Ica Maxi arena. Antalen drop-in-tider är alltid begränsat och just nu är tiderna färre än vanligt på grund av ett högt bokningstryck.
Tillgången på drop-in-tider styrs av hur bokningsläget ser ut. Om de bokningsbara tiderna inte går åt erbjuds dessa i stället på drop-in. Just nu är det många som vill boka tid, vilket gör att drop-in-tiderna minskar.
 
– I samband med det justerade tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 kunde fler personer på en gång få tid för dos 3. Det är positivt eftersom fler kan få sin tredje dos och vaccinationen mot säsongsinfluensa samtidigt, men det betyder också att det inte finns lika stort utrymme för drop-in-tider just nu, säger Christine Senter, vaccinsamordnare vid Region Gotland.
 
För den som besöker drop-in-mottagningen betyder det att väntetiden kan bli lång.
 
– Vi förstår att det är frustrerande att vänta ute i kylan. De kommande veckorna är tillgången på bokningsbara tider god, så vi rekommenderar alla att boka sin tid i första hand. Vi vill också påminna om att drop-in-mottagningen är öppen för den som inte redan har en bokad tid. Om man har bokat en tid ska man vänta in den, säger Kerstin Lindgren, chef för pandemienheten vid Region Gotland.
 
Det finns gott om vaccin och tider, så alla som nu rekommenderas dos 3 och/eller vaccination mot säsongsinfluensa kommer att få sin vaccination. Just nu är det en stor grupp personer som är behöriga att boka, men trycket kommer successivt att minska den närmaste tiden i takt med att fler får sin bokade tid.

Snart erbjuds vaccination vid fler mottagningar

För att möta den stora efterfrågan på samvaccination med dos 3 och säsongsinfluensavaccination förbereds nu för att kunna erbjuda den på fler mottagningar. Det gör att ännu fler bokningsbara tider kommer att bli tillgängliga. Att kombinationsvaccinationen kommer att kunna ges på fler platser ökar också tillgängligheten för den som har svårt att ta sig till Ica Maxi arena. Bokningsnumret är oavsett mottagning 0498-26 98 00.

Boka tid i appen Alltid öppet eller via telefon

Det finns gott om tider att boka de närmaste veckorna. Det kan du göra i appen Alltid öppet eller, om du är född 1951 eller tidigare, genom att ringa 0498-26 98 00. Telefonbokningen öppnar successivt för fler. I Alltid öppet kan du boka enbart dos 3, enbart säsongsinfluensavaccination eller båda tillsammans om du rekommenderas båda vaccinationerna. Den som bokar dos 3 och även rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa kommer att bli erbjuden också den vid vaccinationstillfället.

Öppettider

Drop-in-mottagningarnas öppettider varierar vecka för vecka.