Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 45)

Publicerad 2021-11-15 14:38
Under vecka 45 konstaterades 16 nya fall av covid-19 på Gotland, vilket kan jämföras med 7 fall under vecka 44 och 1 fall under vecka 43.

På Visby lasarett vårdades under vecka 45 två patienter på grund av covid-19 i smittsam fas, varav en i behov av intensivvård. Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till covid-19, utöver de 53 som rapporterats sedan tidigare. 

– Vi ser nu en tydlig ökning av antalet smittade med covid-19, även om det fortsatt är på en lägre nivå än tidigare. Den största risken att smittas är som tidigare i sociala sammanhang och i hushållet. Ett antal personer har smittats i samband med resa, varför det är viktigt att tänka på att följa de rekommendationer som finns. Det är fortsatt mycket viktigt att den som har symtom avbokar vad man har planerat för dagen, och avvaktar och ser om symtomen utvecklar sig till sjukdom. På så sätt kan vi bryta smittkedjor och minska risken för smitta i samhället, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

 

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19, 15 november

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Information about Covid-19 in other languages