Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Valnämndens sammanträdesdagar

2021

  • 9 december 

2022

  • 17 februari 
  • 14 april  
  • 16 juni
  • 18 augusti 
  • 14 september