Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röster i arkiven: Arkivens dag på Arkivcentrum Gotland den 13 november

Äntligen kan vi välkomna publiken tillbaka. Årets tema för Arkivens dag är Röster i arkiven. Temat handlar om arkivens demokratiska betydelse men också om de berättelser och livsöden som finns i arkiven.

På Arkivcentrum Gotland uppmärksammar vi båda aspekterna. Vi visar upp handlingar från bland annat Föreningen för kvinnors politiska rösträtt i Väskinde  medan berättelserna kommer till uttryck i våra två föredrag.

Jakob Karlsson på Fie i Lau, Fäi-Jakå, skrev brev till Mathias Klintberg under en period av 40 år. Breven är en viktig del i forskningen om gutamål men ger också en unik inblick i livet på den gotländska landsbygden under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Breven har nu digitaliserats och finns tillgängliga för den som vill läsa dem.

Lotta Sandström, ordförande i Gutamålsgillet, berättar om personerna och händelserna bakom breven. Vi visar så klart också hur man hittar breven.

Oftast är fotografen osynlig men i sin nyligen utgivna bok Hemlin foto – bildskatten och berättelserna låter Tina Messing fotografen Hans Hemlin vara i fokus tillsammans med familj och medarbetare. Tina visar fotografier från Hemlin Foto och berättar om arbetet med boken och om de personligheter hon stött på. Bildsamlingen bevaras vid Riksarkivet Visby.

Bland våra utställningar finns också berättelsen om Therese som blev Andreas och som levde på Gotland under 1800-talet, om vittnesmålets betydelse i äldre rättegångar och om maten på lasarettet för 100 år sedan. Och vad har Andrées polarexpedition med Gotland att göra?

Vid två tillfällen under dagen visar vi filmer ur vår filmsamling, bland annat Stångsspelen från 1959 och utgrävningen av Havorskatten från 1961. För den som vill se hur de gotländska arkiven bevaras finns möjlighet att följa med på en visning ”Bakom kulisserna”.