Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 13 november

Publicerad 2021-11-13 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna.

Lördagen den 13 november 2021 publiceras en samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland.