Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två killar som spelar innebandy. Foto: Mikael Marmont.

Välkommen på informationsträff med Idrottsgymnasiet

Publicerad 2021-11-11 17:18
Inför kommande gymnasievalet arrangerar nu Idrottsgymnasiet Gotland en digital informationsträff tisdagen den 16 november klockan 18.30 till cirka 19.15 för elever i årskurs 9 med vårdnadshavare.

På plats finns representanter från RF-SISU Gotland och Wisbygymnasiet som berättar om möjligheterna att kombinera en elitsatsning inom idrott med sina gymnasiestudier.

Träffen är digital - ingen anmälan behövs. Du kopplar upp dig via följande länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJjMDg4MzktNDNiMi00NDlhLWE5YmYtYzhjMDQ2ZDM4Nzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22c58284f8-0053-45c9-aa17-b3997a7e9714%22%7d

Idrottsgymnasiet Gotland har följande verksamheter:

  • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom idrotterna fotboll och innebandy – sista ansökningsdag den 1 december
  • Lokal idrottsutbildning (LIU) inom idrotterna ishockey, fotboll, innebandy, orientering och friidrott – sista ansökningsdag den 31 januari
  • Lokal idrottsutbildning träningslära (LIU-T) – sista ansökningsdag den 31 mars. Utbildningen passar elever vars idrott inte finns inom NIU eller LIU.

Läs mer om att kombinera idrott och gymnasiestudier: www.gotland.se/idrottsgymnasie