Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny start av studieförberedande kursen Steget in - sök senast 19 december

Vill du börja studera men behöver lite extra hjälp för att ta klivet? I vår studieförberedande kurs Steget in får du kunskaper och inspiration som motiverar till studier. Kursen är sex veckor och innehåller fyra olika teman; studier, arbetsliv, ekonomi och hälsa. Studie- och yrkesvägledning och studiebesök ingår samt att utveckla sin digitala kompetens.