Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Othem Strandridaregården 1

Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en försäljning av Othem Strandridaregården 1, som ägs av Region Gotland, genom att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder eller hotell. 
 
Planområdets läge

Området är beläget centralt i Slite samhälle med närhet till hamnen.

Tidplan

  • Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12
  • Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd med planförslag 2016-12-07 Samråd skedde under januari 2017
  • Granskning 1 skedde i maj/juni 2017
  • Granskning 2 skedde under 2020 efter en arkeologisk utgrävning
  • Granskning 3 skedde i november 2023
  • Antagande förväntas ske under våren 2024

Ärendenummer

MBN 2019/1207 (fd. BN 2013/2073)

Frågor besvaras av

Planarkitekt Ludvig Svedjer
tel. 0498-26 91 61

Planhandlingar granskning 3

Utredningar

Planhandlingar granskning 2