Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 ändras till fem månader

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra tidsintervallet mellan andra och tredje dosen covidvaccin till fem månader. Rekommendationen gäller personer som är 65 år eller äldre.
Tidigare var det rekommenderade tidsintervallet sex månader, men detta justeras nu till fem månader. Till grund för beslutet ligger en förväntat ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna. 
 
Det förkortade tidsintervallet gäller personer 65 år eller äldre. För personal inom särskilt boende för äldre (SÄBO), hemtjänst och hemsjukvård gäller fortfarande sex månader mellan dos 2 och dos 3. Detta på grund av att större delen av denna grupp vaccinerades tidigt inom vaccinationsinsatsen och därför bör vara aktuella för dos 3 redan med befintlig rekommendation. Bokningen av dos 3 för personal öppnar inom kort.