Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infart till skolan förändras

Från den 1 november kommer det inte att vara möjligt att köra in på skolgården via Kolonigatan (där bommen finns) då den delen av skolgården kommer att bli ett arbetsplatsområde för pågående renovering av Södervärnskolan.

Inom skolområdet är det bara de parkeringsplatser som finns närmare Stenkumlaväg som är tillgängliga på kvällar och helger. Servicetransporter eller transport för personer som kommer med färdtjänst eller har handikapptillstånd kan nå Södervärnshallen från baksidan av huset. Skyltningen på området visar vad som gäller.

Förändringarna är nödvändiga med anledning av säkerhetsrisker och gällande lagar och regler för byggarbetsplatser.

Vi hoppas på förståelse för problematiken och ber om ursäkt för eventuella besvär som förändringen innebär.

Teknikförvaltningen i samarbete med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen