Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 44)

Publicerad 2021-11-08 14:40
Under vecka 44 diagnosticerades 7 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med vecka 43 då 1 nytt fall konstaterades.

Totalt har 4545 personer fått diagnosen covid-19 på Gotland. Ingen patient med covid-19 vårdas just nu på Visby Lasarett. 

Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till covid-19, utöver de 53 som rapporterats sedan tidigare.

- Vi ser nu en ökning av antalet fall av covid-19 på Gotland, det är fortsatt små siffror och därför svårt att i nuläget bedöma om det är en trend, men utvecklingen bevakas fortsatt noga, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

 

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages

 

Testning sker som tidigare. Via länkarna nedan hittar du nya rekommendationer för testning och information om var och hur du bokar.

Läs de nya rekommendationerna för testning mot covid-19 här

Läs om var du kan testa dig för covid-19 och hur du gör för att boka ett test