Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sms skickades ut av misstag från appen Alltid öppet

Under gårdagen, onsdagen den 3 november, skickades ett sms med erbjudande om dos 3 av misstag ut till flera personer. Misstaget skedde i samband med att appen nu uppdateras inför att kunna erbjuda bokning av dos 3 och säsongsinfluensavaccination.
Det är ett riktat erbjudande om dos 3 som har gått ut till personer i riskgrupp. Ett fåtal hann boka tid och dessa personer har fått ett nytt meddelande om att tiden är avbokad. 
 
Appen Alltid öppet uppdateras nu för att kunna erbjuda bokning av dos 3 och säsongsinfluensavaccination för personer från 65 år samt personer i riskgrupp. Arbetet är i sitt slutskede och inom kort är bokning i appen möjlig.