Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn i förskoleåldern som leker med höstlöv

Fysisk aktivitet för barn och unga

Unga kroppar är gjorda för rörelse - Primärvårdens sjukgymnastmottagning informerar om vad som behövs för att få god hälsa av fysisk aktivitet under uppväxtåren.

Unga kroppar är gjorda för rörelse!  -Ett kunskapsstöd för dig som arbetar med barn och ungdomar.

 

Möt sjukgymnast Emma Ferronato som informerar om fysisk aktivitet i olika åldrar.

 

Rekommendationer för barn 0–5 år

Regelbunden fysisk aktivitet
Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.

 • Minskat stillasittande
  Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

 

 • Rekommendationer för barn och unga 6–17 år

  • Regelbunden fysisk aktivitet
   Alla barn och unga 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
  • Minskat stillasittande
   Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
  • Pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter per dag
   Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.
  • Fysisk aktivitet på hög intensitet och aktiviteter som stärker muskler och skelett minst tre dagar i veckan
   Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan, liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.