Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trädens ekosystemtjänster

Våra träd är fantastiska på att göra oss tjänster. Bland annat avlastar de våra dagvattensystem genom att fördröja och rena vatten, de renar luften från partiklar, bidrar med skugga och vindskydd och kan på så sätt minska nedkylnings- och uppvärmningskostnader.

I-tree Eco är ett program som beräknar dessa ekosystemtjänster och sätter siffror på den faktiska nytta som träden bidrar med. Programmet är uppbyggt efter vetenskapligt publicerade artiklar och grundar därefter sina beräkningar på lokala uppgifter om nederbörd, temperatur, dagslängd med mera.

Trädinventering

Teknikförvaltningen har under 2019-2020 inventerat träd som står på allmän platsmark i Visby. Totalt cirka 4500 träd. Liknande inventeringar genomförs även i tätorterna runt om på Gotland. Inventeringen har varit en grundförutsättning för användningen av I-tree Eco.

I-tree Eco Visby

I det länkade dokumentet går det att läsa mer om programmet I-tree Eco och om precis hur mycket trädbeståndet i Visby bidrar.

Runt om i Visby har ett antal träd valts ut och utrustats med en skylt som visar information om just det trädet utifrån de beräkningar som I-tree Eco har gjort. Bland annat hur mycket koldioxid trädet lagrar, mängden luftföroreningar det minskar och syre det producerar.

Grönplan för Gotland

Är du intresserad av hur regionen arbetar med gröna värden kan du läsa mer på länken nedan.