Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 42)

Publicerad 2021-10-25 13:58
Under vecka 42 (18-24 oktober) konstaterades två nya fall av covid-19, jämfört med fem nya fall veckan innan. Smittspridningen på Gotland har därmed legat på en låg nivå de fyra senaste veckorna.

Totalt har 4536 personer fått diagnosen covid-19 på Gotland. Ingen patient med covid-19 vårdas just nu på Visby Lasarett. Under vecka 42 var det två personer som behövde vård för covid-19, en i smittsam fas och en smittfri.

Inga ytterligare dödsfall har inträffat i covid-19. Enligt tidigare rapporter är det 53 personer som har avlidit relaterat till pandemin.

- Det är i nuläget en låg smittspridning avseende covid-19, vilket är bra. För att fortsatt kontrollera smittspridningen så är det viktigt att den som är sjuk stannar hemma. Vid symptom som kan vara covid-19 ska man ta ett prov. Att fortsatt hålla god handhygien begränsar risken för smittor i samhället, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

- FoHM har presenterat scenario för smittspridningen av covid-19 i samhället. Det finns en risk att smittspridningen ökar igen kring jul och nyår, men till en lägre nivå än tidigare. För att smittspridningen ska hållas på lägsta möjliga nivå är det fortsatt viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma, säger Maria Amér.

 

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages