Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Magdalena Hulterström, projektledare vid teknikförvaltningen och Henrik Hammarskjöld rektor vid Polhemskolan

Nu har Polhemskolans skolgård invigts

Publicerad 2021-10-21 12:34
Idag invigdes Polhemskolans nya skolgård officiellt. På plats fanns rektor, elever, personal och projektledare som firade detta lite extra.

- Vi är jätteglada att våra elever fått en så modern, tillgänglig och välutrustad skolgård, säger Henrik Hammarskjöld som är rektor vid Polhemskolan i Visby.

Eleverna från förskoleklass upp till årskurs 6 har under projektets gång själva fått vara med och utforma sin skolgård. Planeringen påbörjades hösten 2019, då skolan också öppnade sin verksamhet för första gången.

Lekutrustningen är Svanen-märkt

En central tanke under planering och projektering har varit att skapa en skolgård som bjuder in till rörelse och balanslek för alla åldrar. Bland annat finns det nu en motorikbana på en egen del av skolgården. På plats finns även två nya lekutrustningar som är anpassade för elever i rullstol: en studsmatta och en karusell. Båda har placerats intill asfalterad gångbana för tillgänglighetens skull. Samtlig lekutrustning på skolgården är nu också Svanen-märkt – det vill säga miljöklassad.

På skolgården finns det en stor sammanhängande grönyta för att det ska vara möjligt att utöva olika bollsporter. Gungor, klätterställning och övriga utrustningar har placerats närmare huvudbyggnaden i anslutning till gångbanor. I samband med iordningställandet har skolgården även kompletterats med ytterligare staket och grindar. Detta för att öka trygghet och säkerhet för elever och personal.

Entreprenören får beröm

- Vi har haft ett mycket gott samarbete med Nybergs entreprenad som har skött detta arbete på ett snyggt och smidigt sätt med god kommunikation och samordning med skolans pågående verksamhet. De har varit exemplariska i detta projekt och det har varit ett rent nöje att få samarbeta med dem, säger Magdalena Hultström, projektledare vid teknikförvaltningen, som hållit ihop byggprojektet.

Mer om Polhemskolan
Polhemskolan är en F-6 skola med idag cirka 125 elever som är profilerad mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är därför en självklar utgångspunkt i undervisningen och verksamheten. Skolan har ett samarbete med SWEDESD, internationella centret för utveckling av undervisning och lärande inom hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som har arbetet med de Globala målen som sitt ansvarsområde. Fenomenalen Science Center är också en naturlig samarbetspartner för Polhemskolan.

Skolans hemsida