Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppettider för drop-in-vaccination

Sedan en tid tillbaka är mottagningarnas öppettider för drop-in-vaccination mot covid-19 mer begränsade. Aktuella öppettider finns på Region Gotlands hemsida och via 0498-26 98 00.
 
För att utöka tillgängligheten för personer som inte har tillgång till dator går det nu också att få öppettiderna upplästa genom att ringa 0498-26 98 00.
 
Region Gotland erbjuder drop-in-vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Vi erbjuder också vaccination av dos tre via våra drop-in-mottagningar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges.