Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Räddningschef Dick Svennefelt slutar

Publicerad 2021-10-19 15:18
Regionen kommer inom kort att anta ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten och även göra förändringar i ledarskapet. Det betyder bland annat att en ny räddningschef kommer att rekryteras.

-Räddningstjänsten är en mycket viktig del i Region Gotlands uppdrag. Vi kommer nu inom kort att anta ett nytt handlingsprogram och vi har även sett över och utvecklat vår organisation. Utifrån dessa förutsättningar är det rätt läge att också göra förändringar i ledarskapet, säger regiondirektör Peter Lindvall.

-Dick har lyft frågan med mig och Peter om ledarskapet långsiktigt för räddningstjänsten och vi delar hans uppfattning att det är ett bra läge att rekrytera en ny räddningschef, säger samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg.

-När vi nu står i begrepp att anta ett nytt handlingsprogram och att vi även har utvecklat organisationen inom räddningstjänsten, känns det som ett naturligt och rätt läge att lämna över ansvaret till en ny räddningschef. Jag ser fram emot att få fortsätta i en annan roll inom vår organisation fram till det att jag går i pension, säger räddningschef Dick Svennefelt.

Rekryteringen av ny räddningschef påbörjas inom kort och beräknas vara klar under 2022.